10 Aralık 2010 Cuma

DEFİNE İŞARETLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

İşaretleri üç katogeriye ayırmak gerekir.

A- Bölgeyi doğrulayan işaretler.
B- Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası  durumunda olup,definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.

C- Defineye yakın, defineyi gören, definenin yönünü,   yerini       ve definenin bulun
     duğu arazinin dahi yüzölçümünü veren işaretler.

A.) Bölgeyi doğrulayan işaretlere örnek işaretler olarak
a.1-) Terazi işareti: namlı köprüyü verir.
a.2-) Klavuz taşları namlı yolları verir.
a.3-) Kayada geniş açılmış kanallar ve o kanallarla kesişen ince oyma çüzgiler:
Bu işaretler de yöredeki dere ve onlarla kesişen patika yol etraflarında ge-
zilmesini anlatan yönlendirici işaretlerdir.

B.) Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup,
definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada
birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.
b.1) Aynı kayada birkaç tane canlı cansız ve geometrik işaretlerin bulunduğunu
birçok arkadaşımız görmüştür. Aynı kaya da istavroz, V, oyma delik ve üç-
gen gibi.

C.) - İşaretler genellikle gömünün bulunduğu araziyi şekli ve metre kare cinsinden
ölçümünü verir. İşarete olan bu arazinin orta merkezine olan uzaklığını da
verir.
İşaret aynı zaman da pusula gibidir. Mutlaka her işarette yön vardır.
c.1-)  Örnek işaretler :
U, Ok, V, yılan, istavroz, Kartal, Ayak İzi, tırnak İzi, tüfek, tabanca ve sayamadımız diğer işaretlerde.

İŞARETLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ORTAK NOKTALARI :

İşaretlerin ortak noktası canlı cansız ya da geometrik işaretlerde mutlaka V, U ya da O vardır. Kısacası define yeri bu harflerde şifrelenmiştir. Bu harfler gömünün bulunduğu yerin açısını, uzaklığını vermektedir. Ölçü birimi olarakta 70 cm. arşın ve 23 cm. karış kullanılmıştır. Örneğin; eşkiya belgesin de adı geçen çolak papaz onun işareti çeşmede olduğu gibi gömüye çok yakın bir alanda mermerden heykeli de çıkmıştır. Heykelde kollar

V yapıp bir kol dirseğe kadar diğer kol ise ona nispeten 10 cm.kadar daha kısadır. ama gömüsü her iki V yapan kolların açısındadır. İki kolun arasındaki fark 7 cm. X70 = 5 metre güneyinde gömüsü bulunmaktadır. Bu heykel köylü tarafından çıkarılmış ve bahçeduvarı olarak normal kırma taşlarla örülmüştür arkadaşlar. Kısmet olursa bu taşın fotosonu da çekip siteye atacağım. Bu örnekle hareket edersek; herkesçebilinen  diğer işaretlerde ki dikkat edilecek husuları, ölçümlerini ve şifrelerini deşifre edeceğim bu bölümde.

U İşareti : U işaretleri karşımıza bazen hilal ay, U şekli iki U’nun birleşik şekli, su yalağı, hayvan figürlerinde karın boşluğu ve ayakların konumu , açılmış kanatların yaptığı şekli U, boynunu bükerek öne doğru şekli olarak U yapan insan ve hayvan fiğürlerinde görmekteyiz. Ayrıca U şeklinde kıvrılmış yılan ve mağara içlerinde yapılarda yağ koyma yeri diye yorumladığımız U yine ters ve düz olarak karşımıza çıkmaktadır. bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür.
U başlı başına bir define işareti olup, genelde mağara, kaya mezarı ve mahsenlerde şıkça kullanılmıştır. İster harf ister canlı ve isterse cansız figürlerde kullanılmış olsun U işareti şifre olup, yön ve uzaklık mesafesini verir. U işareti ters, düz, sağa sola aşağı ve yukarı meğilli olarak karşımıza çıkmaktadır. U işareti duruş şekline göre yön vermektedir. Ters ve düz oluşu ile de aşağı veya yukarı seviyede olduğunu vermektedir.
Sırası ile; Düz U: Düz U açı istikametinde ki kendisine benzer tepe, punt gibi yüksek seviyede bulunan malın işareti olup, orta merkezden mlaın olduğu tam nokta tespit edilebilir. Malın olduğu yer ile işaret arasındaki mesafeyi bilmek için ise: aynı taş üzerinde U işaretini destekleyici, tamamlayıcı ikinci işaret (ölçü verici) yoksa U’nun açık kısmı yaniaçısı ölçülür ve çıkan rakam 70 ile çarpılır bulunan rakam cm.,metre cinsinden uzaklığı vermektedir.

V İŞARETİ – V işareti geometrik bir işaret olup, hem yön ve hem mesafeyi verir. V işaretinin de U işaretinde olduğu gibi kamufle edilebilme özelliği çok fazladır. V işaretinin çözümü açı istikametinde malın ya da 2. mala en yakın işaretin bulunmasında klavuz işarettir. V işareti ayrıca Volcan Voyvoda’nın isim baş harfi olmasından da ayrı bir özellik kazanır. Gömüler genelde tabii işarete sahip alanlarda sert zeminlerde defnedilmişlerdir. Bunlara örnek dere çatakları, dere kıvrımları ilk sırada yer alır. Ayrıca doruk tepelerde ve çok namlı klavuz taşlarına da sahip Bağdat yolu ya da bağlantı kanı yollarına defnedilmişlerdir. Dere kenarlarında ya da çataklarındaki parayı en iyi V işareti şifreler.
Şöyle ki; V işareti bazen karşımıza Y şeklinde çıkmaktadır. Bu 2 derenin birleşerek akmasının haritası olduğu gibi dere çatağındaki gömüyü de şifrelemektedir. Bazen Y şeklinde olan işaret karşımıza köpek, tavşan ya da keçi tırnak izleri dediğimiz noktalanmış şekliyle çıkmaktadır. Noktaların arası tebeşirle birleştirildiğinde Y şekli çıkmaktadır. V işareti bazen karşımıza canlı figürlerde bacak duruşu, gaga, kuyruk şeklinde de çıkmaktadır. Örneğin çatal dilli yılan, V şeklinde balık ve yılan kuyruğu, kartal, tavuk gagası birer V yapmaktadır. İnsanlarda kol duruşu, bacak duruşu V yapar. Parası genelde mağara, mahsen olup bol miktardadır. Büyük çoğunlukla U ve V işaretleri ve O işareti oyma işaretlerdir. Ama istisnaları vardır. Bazan kabartma olmaktadır.Kabartma olması şifreyi değiştirmemekte sadece aşağıda ayrıntılı olarak anlatacağım ama arazi ve para ile işaret arasındaki seviyeyi belirlemekte olup, son derece şeytanice şifrelenmiştir.
V işaretleri bazen karşımıza ok, mızrak bazende dikdörtgenin içinde çıkmaktadır. Bu hususlar sitemizde işaret bazında tek tek açıklanacak olup şu ana kadar yazdıklarım genel prensipleridir. Mutlaka işaretin çözülebilmesi için bilinmesi gereken hususlardır.

O (DAİRE) İŞARETİ : O ya da dire dediğimiz işaretler üzerinde herhangi bir açı ve yön verici ikinci işaret olmadıkça parası kendisindedir. Kapalı işarettir. Kapatmıştır. Yani geometriksel bir tanımlama olan daire dışarı atmamaktadır. İşaretler de neyin daire olduğunu ya da hangi figürün daire değil de arazide örneğin harman yeri gibi dairesel düzlüğü şifrelediğini iyi analiz etmek gerekir. Daire zaten çizimden daha ziyade karşımıza metaa olarak çıkmaktadır. Örneğin değirmen taşı, sofra taşı gibi Bazı canlı işaretlerde de birbirlerine sarılmış yılan O yapar ama dikkat çekmesin için öpüşür gibi yapılmışlardır. Oysa şifresi dairededir. Parası kendindedir. Parası kendinde olan gömüyü arkadaşlar ya bulunduğu taştan ya da 3 metre güney tarafından almak mümkündür.
Bazı yerlerde yuvarlak oyma vardır ve içide oyulmuştur tepsi gibi bunlar daire olarak algılanmamalı. Bu tür işaretler genelde zirve tepede ya harman yerini ya da evliya mezarını verirler. Zaten yuvarlak daire işaretlerde müjde para saklıdır. Para da kendisindedir.
İŞARETLERDE ORTAK NOKTALAR

HER İŞARETTE MUTLAKA O-U-V VARDIR. BU ÜÇ HARF YA DA GEOMETRİK ŞEKİLLERE SAHİP OLMAYAN İŞARETLER DİREK PARAYA GETİRMEZ VE YARDIMCI İŞARETLERDİR.
ARAZİDE İŞARET BÜYÜKSE PARAYA OLAN MESAFESİ UZAKTIR. ŞAYET İŞARET KÜÇÜKSE PARASI YAKINDIR.
GİZLİ İŞARETLERİN PARASI EN FAZLA 9 METRE MESAFEDEDİR.
GİZLİ İŞARETLERDEN KASIT, TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN İŞARETLER, TAŞIN EN ALTINA YAPILMIŞ İŞARETLER. KAPALI MAĞARA İÇİNDEKİ İŞARETLER. TOPRAKTAN ÇIKAN BOŞ KÜPLER VS.
VOLCAN PARASI HEP KAYA İÇİNDEDİR. ASLA BOŞ TOPRAK İÇİN DE VE 1 METRE DERİNLİKTE BOSTAN BAHÇE PARASI GİBİ DEĞİLDİR. MUHTEŞEM İŞARETLE VE İŞÇİLİKLE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PARALAR GERÇEKTEN BULUNAMAZ TARZDA GÖMÜLMÜŞTÜR.
VOLCAN VOYVODANIN İMZASI (Z)  BU ARKADAŞLAR KRAL VOLÇANIN YANİ İKİ V BİRLEŞİMİ

001-YILANLAR : Yılanlar o arazideki dereyi ya da su kanalını ya da namlı at arabası yolunu verir. Yılanlar çizim olarak, bazen kabartma bazenda hafif oyma yapılmışlardır. Kabartma yılan o bölgedeki suyu bol dereyi simgeler gömü dereye yakındır. Yılanlar önce alanı verir sonra para noktasını. Yılanların şifresi ya noktalanmış olan noktada, ya da çatal dildeki V de ya da V yapan kuyrukta olur. Bazen da boğumunda olur. 3 boğum, 5 boğumlu olması 3 dere kıvrımında da parayı müjdeler, 5 ise beş dere kıvrımında para müjdeler. Paranın arazideki tam noktası ise şayet boğumda sağa ya da sola kayık nokta yoksa derenin kıvrıldığı yerde orta merkezdedir. Yılanlar bazen başı kesik bazen da kuyruğu kesik çıkar karşımıza bunun anlamı ise; dere boyu ya da su kanalı boyu daha aşağıya gitmemeyi şifreler. Olay yerini cevrelemiştir yani kesmiştir alanı zaten başı ya da kuyruğu kesik yılan gördüğünüz de bakın dereye ya da kanala aynen yılan gibi derenin arazinin bombeli oluşundan dolayı bir noktadan sonra devamının görünemez olduğunu göreceksiniz yani yılanda görünmeyen baş ya da kuyruk gibi. Kısacası işareti görünce arkadaşlar onun o bölgedeki belirli bir arazi ya da derenin krokisi olduğunu unutmayın. Ayrıca yılan daire yaparsa parası kendisindedir. Yani bulunduğu kaya da ya da o kayanın 3 metre güney tarafındadır. Örnek işaret; askerin ayağına dolanmış ve altta daire yapmış yılan.

DEFİNEYE YAKIN GİZLENMİŞ YA DA TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN İŞARETLER

01- Genelde gömüye 7-8-9 metre mesafe de ve gömünün kıble tarafında gizli işaretleri bulunmaktadır. Bu husus tamamında değilse bile genellikle ve de mutlaka işareti vardır. İşaret olarak ise; topraktan büyük oyma (delik), bakır çubuk, külden, kömürden iz, yol, su kanalı, kuru kanal ve boş küp bulunmaktadır.

01-a.) BOŞ KÜPLER VE ŞİFRESİ ; Boş küpler yatay, dikey veya ağzı aşağı vaziyette bulunmaktadır.

Yatay duran küplerde para yeri agız kısmının baktığı yön olup, bu yönde güney batı istikametidir.

Dikey duran küplerde ise ; mutlaka zemin arazinin küpün bulunduğu araziden bir iki kademe yüksekte olduğudur. Zaten yön olarakta güneybatı yönü öncelikle düşünülmelidir.

Ağzı aşağı duran küplerde ise; mutlaka biraz derinde küpün tam altında müjde parası olup, 7 ila 9 metre mesafede de anaparası bulunmaktadır. Yön olarak ise güneybatı yönü olup, zaten küp üzerinde o yöne bakan tarafında mutlaka bir farklılık vardır.

02-b.)DEĞİRMEN TAŞLARI  toprak altında bulunurlar ve altında mutlaka müjdesi vardır yine ağzı aşağı küpler gibi aynı şifrededirler. Ana parası güney batı yönünde 7-9 metre mesafededir.

03-c.) DİBEK TAŞLARI  toprak altında olup, şayet dibek kullanış şeklinde yani altı altta, ağız kısmı üstte çıkar ise; 7 ila 9 metre güneybatı istikametinde hafif kabarık alan aranır düz zeminden 50 cm. ila 2 metre kadar yüksek alan aranır malı ordadır. Alt kısmı orta merkezinde murc ile noktalanmışsa müjde parası altındadır.

       Dibek taşı alt kısmı üste ağiz kısmı aşağı bakar vaziyette çıkar ise mutlaka altında müjde malı ve 7 ila 9 metre uzaklıkda güneybatı yönünde düz alanda ana parası vardır.

04-d.) SU KANALLARI, KÖMÜR, KİREÇ VE KİREMİT GİBİ CİSİMLERLE YÖN VERME Gömü noktasına 9 metre kuzeydoğudan güneybatı yönüne doğru iz olarak başlar ve mala götürür. Ama bu 9 metrelik maratonda bu izler, kanallar 2 ye hatta 3 e ayrılırlar ama sonuçta mutlaka mala götürürler. istikamet olarak daima güneybatı yönüne giden iz, yol takip edilmelidir.

       Önemle şunu vurgulamak isterim ki; bu materyallerden herhangi birisi çıktığı zaman o yerin kodlanması, çıkan gizli işaretin duruş şekli yön de dikkate alınarak resimlenmesi ya da not edilmesi gerekmektedir. Bu tür işaretler değirmentaşı, küp ağzı (O) kategorisindeki işaretlerdir.

      Arkadaşlar bu konuya zaman içerisinde devam edilecektir.

(yeraltından çıkan şifreli işaretler 'yılan, hac, baltacık taşı, üçgen gibi mala yakın olan işaretler deşifre edilecektir)

Saygılar

 İşlem gören yerlerde, yer altından çıkan yılan makeki mala olan uzaklığı, yönü veya tünel var ise; tüneli vermektedir. Baltacık taşı, ücgen taşlar yada canlı cansız figürler daima işlemi doğrulayıcı ve yönü verici işaretler olarak kullanılmışlardır. Hazine gömen çete geniş kadro ve imkana sahip olduklarından gömü alanını çok geniş eşmişler mala doğru da dört bir yandan gizli işaretlerle yol vermişlerdir. Bu yollar gizli maket işaretleri kök boyalı taşlar, karasakız, sarı kum, kül, kirec, su kanalları gibi maddeler olup, bizler kazı esnasında şunu daima hatırlarsak muvaffakiyet bizden kacmayacaktır arkadaşlar. Malı daima ya orta merkeze ya da tam güneye defnetmişlerdir. Zaten mala bu işaretler bizi getirecek olup, aşırı iş gücü harcamamak için kazı esnasında işlem gören yerin sınırı bulunduğunda 4 metre orta merkezden kazıya devam etmekte yarar vardır.

KÖMÜR KUYULARI : Bazı bölgelerde düz tarlalarda yüzeyde toprağın karamsı olduğu, eştikce 20,25 metrekarelik alanlarda kömürün ya da demir cürüfünün yoğun çıktığını, zamanında da orada taş yığını olduğunu bilmekte ya da denk gelmekteyiz. Bu yoğun kömür olan kuyularda mutlaka gömü vardır. Eşkiya belgesinde bu yöntemin sık sık kullanıldığını, parayı gömdükten sonra pelişt agacını üzerinde yaktıklarını, demir cürüfü ile üzerini kapattıklarını yazmaktadır. Bu tür gömülere de kayada yuvarlak oyma yapılmış içte parmak kırılmak süreti ile V acısı verilerek yer noktalanmıştır.

KİREÇ KUYULARI    : Kireç kuyuları genelde dere cataklarında, kale yerlerinde sık sık kullanılmıştır. Belirli aralıklarla 3 kuyu yapılmış olup, hepsinde para bulunmamaktadır. Kireç kuyularının 2 tanesi boş iken orta kuyuda para bulunmaktadır. Yine kireç kuyularına uzak işareti ayak izi, yakın işareti yuvarlak oyma olarak yapılmıştır.

Derviş, Evliya, şehit, Hoca, Ermiş Mezarları ya da Tekke olarak adlandırılan yerler ve Volçan'ın namazlık taşı, mihrap işaretleri.

       Birçok yörede küllü dede, afin dede, uzunali'nin mezarı veya daha başka isimlerle namlandırılan dağ başlarındaki mezar yerleri..ve müslüman mezarlığında her tarafı figüre edilmiş süslenmiş ve hatta üzerinde istavroz bulunan Osmanlıca da anlamsız yazılarla süslenmiş mermer mezarlar vardır...ki; bu mezarlar nedir gördüğümüzde Fatiha mı okuyacağız yoksa o mezarın ya da tekkenin tarihi hakkında bilgi mi toplayacağız..
       Samsun Salı Pazarı İlçesinde Alibeyköy var. Bu köye 1 saatlik mesafede de dere kenarında yoldaki kaş ve araba yolu yanında bir tek mezar... Bu mezar 1976 yılında Alibeyköy den bir müteahhit tarafından etrafı kapatılmış önüne de hayrata çeşme yapılmıştır. Ben bu yere 6 ay kadar evvel gittim gördüm ama bilgi üzerine gittim.. dereye indim aradığım işaret bir ayak izi bana yürü diyordu ve bir seccade (namazlık taşı) kıblesini şaşırmış bir seccade neyse yer doğru idi müteahhit mezarın etrafını betonlamış ve zeminide betonlamış mezarın içini toprağını Allah bilir bişey var mı yok mu? Ama eskiden vardı 1 kazan para.... neyse burda resmi kazı yapılamaz kacak desen işimiz olmaz sadece işi çözmek... doğruluğunu anlamak için gittim ve herşey anlatıldığı gibi idi... Fatiha okumadım.... çıktım ki; jandarma bizi çevirdi o günde genel arama günü imiş ve mahkemeden de gerekli izni almışlar... Samsun merkezdenim deyince şehit mezarını gördüm ziyaret etmek için durdum burda aslında alacak peşine geldim buraya dedim ve şehidi sordum... oda bana Alibey köydenmiş yolda yürüken şehit olmuş Adı da Uzunali demez mi? Ben içimden güldüm.... Orda 2 katlı mezar var üstte bir mefta Uzunali bey mi? yuhannis mi? onu Allah bilir ama altında bir zamanlar 1 çil mezarı daha vardı yerinde durur mu durmaz mı onu da Allah bilir..Müteahhit orda betonlama yapmış zamanında çok para harcamış bugün yapılan masraf 5.000.-YTL. geçmez ama etrafını güzel çevirmiş ve şu anda bakımsızlıktan geçilmiyor içerisi rutubet ve küf kokuyor... Neyse; bizim köyde eşkiya belgesinde adı gecen Minnos köyü bir Uzunali de bizim köyde var.. onun hem tekkesi hem değirmeni var..değirmen yenilenmiş zamanla bizimkiler tarafından da çalıştırılmış hatta 30 sene evveline kadarda çalışıyordu..şimdiki türden yapı yapılmış değirmen yerine tekkeye gelince çok eski bir ağaç.. araba yolunun 3 metre kenarynda ulu a?aç tam güneyinde 3. metre derinlikte bir dere kazanının dolu olduğu bilgisi var.. doğu tarafında 50 cm. derinlikte de bir çetenin cesedi olduğu bilgisi var..köye çok yakın resmi kazı yapamassın adı çıkmış evliyaya kacakla da işimiz olmaz.... İşaret mi yok ne gezer ağac ve de tekke adı varya müslüman Türk dokunmaz ona.. evet hiç dokunulmadı  gerçekten de...
       Yine bir örnek daha Samsun Kavak ilçesi karga köyü ortasında dereye yakın bir top tepe tam üstünde zirvede afindede yatıyor oval şekilde bizans tuğlası ile etrafı lanettayn çevrilmiş adı mezar altı harbi sarı çil mezarı..dere de işareti var açı yapmış büyük top gibi oyma ve içinde çizgi şeklinde mezarın etrafındaki bizans tuğlalarının verdiği şeklin minyatürü.... resmi kazı izni alamassın kaçak desen işimiz olmaz...
        Yine Samsun merkez de Ceneviz kalesine yakın Kurt dere boyu ve kurt tepesinde dorukta bir evliya aynen bilgi gibi olduğu gibi etrafı dikenlik ve kocaman kocaman taşlar dolu nerde biliyormusunuz evliyanın mezarında mezar denen yere 6-7 metreden fazla yaklaşamıyorsun zamanında nasıl dikenlemişlerse ordan başka yerde de yok o dikenden sonra taşlığa gelince al bir ev yap ama almassında alamassında bedava ama evliya taşı onlar alınır mı? işareti hemen yandaki dere yatağında....Yine Samsun Havza İlçesi Hocaoğlu köyü var eşkiya belgesinde adı gecer burda da kapalı yapı tekke var ama içi istavroz dolu bilgi ise; işaretin tam karşısında ana parası mezarın ayak tarafında bir ıbrık ve duvarında bir teneke parası.... alamassın orda evliya var... ne resmi kazı ne kaçak bişey yapamassın dokunulmazlığı var...
-----Bakın size enterasan birşey anlatacam.. Dağ başlarında dağ keçilerinin dahi zor dolandığı yerlerde tek mezarlar olur bu büyük mezarı ise; anladık herşey olabilir de çocuk mezarının ne işi var.. Çocuk anasynyn koy nunda gider ölürse hiçbir ana da orda mezar kazyp gömemez bunu ne fiziken ve ne de ana yüre?i ile yapmasy mümkün de?ildir de?il mi arkada?lar Yaratyly?a aykyry ama Volcan i?i ise olr çocuk mezary büyük paranyn hem müjdesinin cüzdanydyr ve hem de ni?anesidir.
        Eski medeniyetlerin Hak dinlerini bilmedi?i veya tanymady?y dönemlerde güne?e tanry aya tanry diyen krallaryn son olarakta kendisini tanry ilan etmesi sonucu bu tür egoist krallara tek mezarlar yapylmy? ya höyükte ya tümülüste veya yerin 6 metreden ba?layan ve 30 metre derinli?e varan yerlerde lahit mezarlary var.. Bunun haricinde hiçbir toplumda tek mezar olayy yoktur. mezarlyklar genelde umumi kullanylmy?tyr. Bu müslümanlar içinde di?er dinler içinde uygulamada hep aynydyr. Ama bakyyoruz tek mezar bu mezarlarda hep da? ba?larynda ama kaybolmayacak tabii do?al özellikli noktalarda evliya olan ki?ilerin bakyyorum islamiyet tarihine hep etrafynda talebeleri var, evliya hazretlerine bakyyorum hep imamlyk yapmy?lar...müslüman meftasy ne kadar çok ziyaretçi ile helalle?ir ise; manevi huzura varaca?y inancynda de?ilmiyiz... kaldy ki bu evliya yani (Allah'yn sevgili kulu) zaten da?yn tepesinde dikenler altynda kocaman ta?laryn altynda Cenab-y Hak sevdi?i kulunu byrakmaz diye dü?ünüyorum arkada?lar..

Ayak Y?aretleri:
Ayak i?aretleri (insan Ayaklary) parmakly, parmaksyz, tek parmak,  parmakly veya 5 parmakly, çarykly ya da çyplak ayak ne anlama gelir anlatmaya çaly?alym. Bu arada bu konuyu okuyan arkada?larymyzyn arazide ya da herhangi bir site de gördü?ü ayaz izlerini göz önüne aldy?ynda neyin ne oldu?unu daha kolay anlayaca?yny ümit ediyorum. Arkada?lar imla hatasy olabilir, dü?ük cümle yapysy olabilir. Burada yazdyklarym kitap bilgisi de?il tamamen tecrübe ve tespitlerime dayaly ?ahsi fikirlerim olup, do?rulu?u her zaman tarty?ylabilir.

 
          Ayak i?aretleri : her ?eyden önce yol verir ve yürümeyi tavsiye eder. Ayak i?aretlerinin oldu?u   yerde define aramak anlamsyzdyr. Ayak i?aretleri topuk yapysy yapysyny, uzakly?y verir.       

           Parmak yapysy, ?ayet 3 ya da 5 parmak var ise; mutlaka merdivenleri verir.Parmaksyz ya da tek parmakly ayak bizi yine hedefe götürür  ama öncelikli  aranacak noktanyn merdiven olmady?yny bilmemiz gerekir.
 a.a.- Topuk kysmy 2 cm. sert ve oyuk parmak kysmy (Ön bölümü) 5 mm. Olan 5 parmakly  ayak i?areti;  Arazinin tatly rampa yukary oldu?unu ve aya?yn istikameti yönünde (Bu yönde bir, iki istisnasy hariç güney ya da güney batydyr) mutlaka kayadan kesme merdiveni olan bir mevkiye gelece?imizin i?aretidir. Merdivenli alana geldi?imizde ise nihai i?arette merdivendir. Merdiven genelde yapy yerlerinde olmakla beraber bazen da çok anlamsyz yerlerde de olabiliyo bunun örnekleri de olmakla beraber istisna oldu?unu unutmamak gerekir.

       5 parmakly ayak oldu?undan bulunan merdivende 3 basama?a bakylmalydyr. Bu basamakta mutlaka bir ayrycalyk fark bulunacaktyr. Belki di?er basamaklara göre biraz daha kaba tra?lanmy?, çatlak, uçlarda kyryklyk vb. para bu basama?yn altynda olup, volcan çete parasydyr. Ve en az paralardan birisidir. Hatta yakyn yerlerdeki farkly i?arete ba?ly büyük paranyn müjdesi gibidir. Zaten merdivenler genelde ya de?irmenlerde ya da kale yerlerinde bulunmaktadyr.


a.b.-3 Parmakly Ayak : Topuk kysmy derin ön kysym normal olan ayak: yine rampa araziye merdivenli alama götürür ne var ki; merdiven basamak sayysy 3 olup, ortadaki merdiven basama?ynda i?lem vardyr.a.c.- Tek parmakly Ayak :  Topuk kysmy derin ayak i?areti yine topu?un yapty?y (U) açysy istikametine yine (U) açysyndan alaca?ymyz ölçüden de bulaca?ymyz metre cinsinden veriye göre gidildi?inde arazide hafif uzunlamasyna yy?ma bir alan aramalyyyz. Yy?ma derken höyük, Tümülüs ya da küçük tepeler algylanmasyn. Üzerinden traktörün rahatlykla geçebilece?i kabartylmy? bir arazi diyelim tabii ?ekil parmak gibi uzunlamasyna bi arazi olacaktyr. Bu tür arazi bulundu?unda orta merkezinde mezar aramalyyyz. Mezar Normal mezar olup 2. katly oldu?unu unutmamak gerekir.Üstte ceset altynda kapak ta?y ve altynda mal.a.d.armaksyz Ayak Yzi: - P Bunda sadece topuk kysmynyn verdi?i açy ve ölçü iskametinde gidilir ve gidilen yerde nihai i?aret aranmalydyr. Bu tür ayak bizi direk noktaya götürmez. a.e.- Ma?ara Yçinde Parmakly Ayak Yzi ; Bir tarafy 4 cm. bir tarafy 2 cm. oyulmu? topuklu ve 5 parmakly bir ayak izinin topu?unun ma?ara içinde a?a?yya zemine açy yapty?yny ve (U) olarak verilen açynyn istikametine yere bakyldy?ynda bir altta da ma?ara (Oda) olabilece?ini ve merdivenle inilece?ini unutmamak gerekir. Tabii bu ?ekilde olan ayak izinde parmaklaryn oldu?u ön kysymda a?a?yya yön ve istikamet verebilmesi için parmaklaryn oldu?u yerde en az 5-6 metre oyulmu? durumdadyr. Arkada?lar konulary birle?tirirseniz Volçanyn i?aretlerini çözememek elde de?il. Farkyndaysanyz hep ayny sistem de birini anladynyz my ?ifreyi çözdünüz mü tabiri caizse çorap sökü?ü gibi de?er i?aretlerde çözülür.


a.g.- Çarykly Ayak Yzi : Çarykly ayak izi derin oymadyr. Arka taraf daha da derin olabilece?i gibi bazen uc kysmy ile de ayny derinlikte olabilmektedir. Çarykly ayak izi arazide yine çarykly ayak izinin ?ekli benzeri düz arazide hafif tümsek arazi de tek mezar vermektedir. ?ayet ayak izinin içinde herhangi bir yerinde nokta yoksa orta merkez de nokta varsa; nokta olan yer ölçülmeli bir kö?e ya da orta merkez esas alynarak noktaya mesafe alynyr ve yapylan hesaplamalar arazide tatbik edilir. ?ayet topuk kysmy daha derinse arazinin i?aretten itiberen

noktaya kadar katedilecek yolun biraz rampa oldu?unu ve para noktasynyn i?aret noktasyndan rakym itibary ile yüksekte oldu?unu ?ifrelemektedir.
[

1 yorum:

  1. Dere yatağından altın tozu ayıklamak için tasarlamış olduğumuz makinemiz, siz altın arayıcılarının hizmetine sunmak için imalatımız başlamıştır.
    Bilgi için 0 544 488 88 98 nolu hattı arayabilirsiniz.
    Elemental Endüstriyel
    Ali TEKİN

    YanıtlaSil